KOM ZOALS JE BENT
Elke zondag hebben we een dienst om 10.00 uur. Deze diensten zijn open voor iedereen en je bent dan ook van harte welkom!

De gereformeerde kerk in Ouderkerk aan den IJssel ontstond in 1886 als een groepje mensen zich niet meer thuis voelden in de Hervormde Kerk. Eerst gingen zij in Nieuwerkerk naar de kerk, maar al snel besloten zij zelf een kerkje te bouwen in de kromme over de bakwetering, dat van 1905 tot 1909 dienst doet. De afmeting van het gebouw was 7 bij 14 meter.

Het bestuur van de kerk berust bij de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit gekozen ambtsdragers (ouderlingen en diakenen). De zittingsduur voor de leden van de kerkenraad is 4 jaar. De kerkenraad vergadert in principe steeds op de laatste woensdagavond van de maand, met uitzondering van de zomermaanden.

Het beheer van de gemeente valt onder het college van kerkrentmeesters van de Gereformeerde kerk van Ouderkerk en Berkenwoude en is overeenkomstig de kerkorde van de PKN georganiseerd. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit tenminste drie leden, waarvan twee ouderling kerkrentmeesters. De functie van penningmeester wordt bij voorkeur uitgeoefend door een ouderling kerkrentmeester. De ouderling kerkrentmeesters hebben tevens zitting in de kerkenraad.

Onze kerk beschikt over een audioserver. Alle reguliere diensten worden uitgezonden en kunt u via internet mee luisteren. 

Tijdens de ochtendkerkdiensten is er oppas voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar.

Medewerkers van het comité onderhouden namens de gemeente het onderlinge meeleven. 
Dit doen zij door de bloemen, die de eredienst opluisteren, te brengen bij ouderen en zieken.
Ook bij feestelijke gelegenheden worden bloemen gegeven of een passend geschenk.

Door te klikken op onderstaande link, krijgt u een overzicht van het preekrooster van onze kerk.

Preekrooster

De Gemeentestem is onze manier van communiceren in en over het leven van de Rozenlaankerk.