Het beheer van de gemeente valt onder het college van kerkrentmeesters van de Gereformeerde kerk van Ouderkerk en Berkenwoude en is overeenkomstig de kerkorde van de PKN georganiseerd. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit tenminste drie leden, waarvan twee ouderling kerkrentmeesters. De functie van penningmeester wordt bij voorkeur uitgeoefend door een ouderling kerkrentmeester. De ouderling kerkrentmeesters hebben tevens zitting in de kerkenraad.

De taken en bevoegdheden van het college van kerkrentmeesters zijn in overleg met de kerkenraad. De leden van het college zijn gezamenlijk aansprakelijk voor het materiële- en financiële onderhoud van de gemeente. Het college stemt zijn beleid af op het beleid van de kerkenraad zoals verwoordt in het beleidsplan. De ledenadministratie van de gemeente is ondergebracht bij het kerkelijk bureau en de financiële administratie is ondergebracht bij de administrateur. Elk jaar wordt, vóór de vaststelling van de jaarrekening, de financiële administratie van de kerk gecontroleerd door een door de kerkenraad aan te wijzen controle commissie. Er wordt een actief financieel beleid gevoerd, mede gelet op de landelijke ontwikkelingen, waarbij sprake is van een teruglopend aantal leden en daarmee samenhangend van teruglopende inkomsten. Uitgangspunt is het evenwicht tussen de inkomsten en uitgaven.

Het kerkelijk bureau
Zij regiseert, voert uit en alle administratieve taken aan de Pastoraal werker, kerkenraad, taak- en werkgroepen (zie de gegevens onder Contact/Adressen/Kerkelijk bureau). De kerkelijke activiteiten vinden alle plaats in de Rozenlaankerk. Het beleidsplan stelt aan het college van kerkrentmeesters van de Gereformeerde gemeente van Ouderkerk en Berkenwoude de randvoorwaarden vast voor de financiële activiteiten van de leden van het college. Leidend beginsel daarbij is continuïteit en transparantie naar de kerkenraad en de leden van onze kerkelijke gemeente.

De inhoud van het beleidsplan is op te vragen bij het kerkelijk bureau, via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

College van kerkrentmeesters bestaat uit:

Dhr. J. Borreman (voorzitter) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dhr. T. van Dommele (Secretaris) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dhr. P. de Groot (beheerder kerk) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dhr. N. Demper (penningmeester) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Schema taakverdeling: 

College van kerkrentmeesters

Extern

aanspreekpunt

Jacob

Borreman

Thomas v

Dommele

Nico

Demper

Pieter

de Groot

Voorzitter

 

 

 

 

 

 

Secretaris

 

 

 

X

 

 

Penningmeester

 

Andrea van der Waal

 

 

X

 

Beheerder kerk

 

 

 

 

 

X

Verslaglegging vergaderingen

 

 

X

 

 

Aanspreekpunt:

Kerkelijk bureau

Els van den Brule

 

 

X

 

 

Dorpelwachters

Rien de Jong 

 

 

 

X

 

Website

Pieter van Dommele

 

X

 

 

 

Leden administratie

Els van den Brule

 

 

X

 

 

Organisten

Bram Frankhuizen

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Onderhoud en beheer gebouw

 

 

 

 

X

 

Onderhoud en beheer geluid

Thomas van Dommele

 

X

 

 

 

Onderhoud en beheer elektrisch

 

 

 

 

X

 

Beamer

 

X

 

 

 

 

Kerktelefoon/Audioserver

Pieter van Dommele

 

X