Het bestuur van de kerk berust bij de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit gekozen ambtsdragers (ouderlingen en diakenen). De zittingsduur voor de leden van de kerkenraad is 4 jaar. De kerkenraad vergadert in principe steeds op de laatste woensdagavond van de maand, met uitzondering van de zomermaanden.

Moderamen
Het moderamen kan gezien worden als het 'dagelijks bestuur' van onze gemeente. Naast de voorzitter en de scriba hebben een diaken en de Pastor zitting in het moderamen. Het moderamen bestaat uitsluitend uit kerkenraadsleden. Het moderamen stelt de agenda voor de kerkenraadsvergadering op en bereidt de te bespreken onderwerpen voor. Het moderamen voert de besluiten van de kerkenraad uit en neemt beslissingen in praktische zaken, met rapportage achteraf aan de kerkenraad.

De huidige samenstelling van de kerkenraad is als volgt:

Voorzitter Vacant  (ouderling preses) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Scriba Roelof de Pater (ouderling) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ouderling / kerkrentmeester Thomas van Dommele (ouderling) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Diakenen Mark Borreman (voorzitter diaconie) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dirk-Jan Kortman
Pastorale ouderlingen
Christiaan van Dommele Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Els de Jong
Jannie Koning (jeugdouderling)
Coördinator jeugd- en jongerenwerk Jannie Koning Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor een algemeen contact kunt u mailen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.