De gemeente Ouderkerk a/d IJssel en Berkenwoude ziet het diaconaat als een wezenlijke functie van de kerk. Zij wil daarin uiting geven aan haar betrokkenheid bij en zorg voor de naasten dichtbij en ver weg. Zij biedt dan ook hulp en/of ondersteuning aan hen die het nodig hebben binnen en buiten de gemeente. 

Binnen onze gemeente worden activiteiten gericht op ZEWO georganiseerd vanuit de Diaconie. ZEWO staat voor:

Zending, Evangelisatie, Werelddiaconaat Ontwikkelingswerk

Het uitgangspunt voor het werk van Diaconie en ZEWO is het besef dat wij, als gemeente deel uitmaken van een wereldwijde gemeenschap. Wij laten ons leiden door kernbegrippen uit de Bijbel:

Rentmeesterschap, barmhartigheid en gerechtigheid.

Leren, delen en uitwisselen

Bij Zending en Evangelisatie denken we aan het delen en verspreiden van het Woord. We kunnen leren dat er veel manieren zijn om te vieren, over God te spreken en met elkaar om te gaan. Maar ook voor inspiratie, enthousiasme en verhalen kunnen wij bij anderen aankloppen. Waar zending zich richt op gebieden veraf is evangelisatie meer gericht op ons dagelijks leven, de gemeenschap om ons heen. Bij Werelddiaconaat en Ontwikkelingswerk denken we aan delen van geld en kennis door bij voorbeeld ontwikkelingshulp. Met informatie over projecten en organisaties aan de gemeente dragen wij bij aan bewustwording en betrokkenheid van onze gemeente.