Welkom op de pagina van de Catechese! Hier vind je alle informatie over Catechese die we voor verschillende              

doelgroepen binnen de Gereformeerde Kerk aanbieden. 

Basiscatechese
 
Sommige dingen vraag je aan je ouders, andere dingen vraag je op school of zoek je op het internet op. Maar als je wilt weten wat er allemaal in de kerk gebeurt en waarom, of wat geloven is of hoe je dat doet, of waar de bijbel vandaan komt…? Dan is de Basiscatechese iets voor jou! Kennismaken met de wereld van geloof en gemeente.
 
Thema's zijn: de kerk en de kerkdienst, de Bijbel en de christelijke feesten.
Kernwoorden uit het programma zijn: leren, doen, ervaren, begrijpen, ontdekken en verbanden zien.
 
Bij Basiscatechese kom je met een groep kinderen, variërend in leeftijd van 8 tot 11 jaar, over een periode van 2 jaar, o.l.v. de leiding bij elkaar. Het eerste jaar wordt er met elkaar gesproken over het hoe/waarom van kerk-zijn. In het daaropvolgende jaar gaan we op dezelfde onderwerpen nader in en worden we als groep zelf betrokken bij de wereldwijde kerk en haar Heer.
De Basiscatechese is voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool. De cursus loopt over een periode van 2 jaar.
 
 
Follow Me
 
Er zijn vandaag de dag zoveel dingen die de aandacht van jong eren vragen. Zij krijgen zoveel indrukken te verwerken en moeten eigenlijk ook antwoorden hebben op zoveel vraagstukken. Ook in deze geseculariseerde en multiculturele samenleving, waarin tieners met van alles in aanraking komen en op steeds jongere leeftijd als volwassenen worden beschouwd, zoeken zij wellicht een rustpunt. Het is daarom ook geweldig als zij kiezen voor bezinning en ook bezig kunnen en durven zijn met geestelijke zaken. Voor hen kan de catechese een rust moment in een hectisch dagelijks leven zijn.
 
Follow Me!
Dat is een bekende uitspraak op Twitter. Je wilt zoveel mogelijk Followers hebben. Deze uitspraak is al eeuwen oud. Er was een man die ook zei: Follow Me! Het was Jezus.
Hij wil dat we hem volgen in ons leven. Tijdens de Follow Me catechese kijken we wat dat inhoudt. Het volgen van Jezus. Samen zijn we, interactief, bezig om die Weg te vinden.
 
Er twee groepen:
Groep 1: 12 jaar t/m 14 jaar 19.15 – 20.00
Groep 2: 15 jaar t/m 17 jaar 20.15 – 21.00
Beide catecheses starten na de startzondag op maandag
We komen één keer in de twee weken bij elkaar.
Voor informatie en de juiste data:

 
 
Belijdenis Catechese
 
Belijdeniscatechisatie is een voorbereiding op het doen van geloofsbelijdenis. Belijdenis doen is niet afhankelijk van een bepaalde leeftijd. Sommigen willen dat al in de tienerjaren en anderen doen het op latere leeftijd. Nadat je deze catechese gevolgd hebt ben je niet verplicht om belijdenis te doen. Die stap doe je niet automatisch. Je hebt nagedacht, je doet het weloverwogen.
Het komt voor dat mensen deze belangrijke stap, om belijdenis te doen maar steeds uitstellen. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Maar er zijn ook nogal wat misverstanden over het doen van belijdenis.
Enkele misverstanden:
• dan mag je nooit meer twijfelen
• je mag geen vragen meer hebben op geloofsgebied
• dan moet je altijd serieus zijn
• een perfect christen zijn
• dan mag je niks meer
Kleur bekennen
Belijdenis van het geloof doen is een vorm van kleur bekennen. We kunnen tegenover God niet neutraal blijven. Hij wil een relatie met je opbouwen. Tijdens de belijdeniscatechisatie verdiepen we ons in wat wij geloven, het belang van de christelijke gemeente waar je deel vanuit mag maken en de relatie tussen belijdenis doen en vieren van het heilig avondmaal.
 
Wat houdt belijdenis doen in?
Wie belijdenis doet, geeft antwoord op drie vragen:
1. Geloof je in God: Vader, Zoon en Heilige Geest?
2. Wil je Hem in je dagelijkse leven dienen?
3. Wil je jezelf concreet als actief lid van de gemeente opstellen?
Deze catechese staat open voor alle leeftijden. Dus ook als u al op leeftijd bent gekomen en dacht nooit meer belijdenis te doen, dan nodig ik u er toch voor uit om er weer eens over na te denken! Misschien vind jij, vindt u, het fijn om eerst er over te praten met elkaar.