In de Rozenlaankerk doen we als gemeente het pastoraat met elkaar.
Het gaat dan om zorg en omzien naar elkaar en wat mensen bezig houdt en beweegt. We delen lief en leed. We richten ons op ieder mens die ons pad kruist.
Veel pastoraat wordt niet georganiseerd, maar gebeurt gewoon waar mensen elkaar ontmoeten. In die ontmoeting is vaak sprake van onderlinge zorg.
In het omzien naar elkaar staan wij als gemeente niet alleen; het pastoraat vervult hier een rol.