Kerst is het geboortefeest van Jezus Christus. Onze jaartelling is begonnen bij deze geboorte. Jezus werd geboren in Bethlehem, in een stal. 
Engelen kondigen Zijn geboorte aan bij de herders in het veld. Een ster wijst de weg aan 'wijzen uit het oosten', die Hem eer komen bewijzen. Dit Kind is niet zomaar een kind, Hij is de Zoon van God.
In Jezus komt God zelf naar deze aarde. Dat geeft hoop.
 
God is niet een God ver weg. 'God werd mens'.
 
Dat is in drie woorden wat de kerk viert met Kerst.

 

Het feest van leven uit de dood.
Pasen is hét centrale feest van de christelijke kerk. Het is het feest van leven uit de dood. Je ziet dat terug in de symbolen van de lente: narcissen, eieren, kuikentjes en lammetjes. In de kerk draait het niet om de lente, maar om de dood en opstanding van Jezus Christus. Wekenlang wordt naar dit feest toegeleefd: de vastentijd of lijdenstijd.
40 dagen na Pasen
Voor christenen is deze dag meer dan alleen maar een welkome vakantiedag in het midden van de week.
Het is 40 dagen na Pasen en omdat Pasen altijd op een zondag valt betekent dit dat Hemelvaartsdag altijd op een donderdag valt. Maar het betekent ook dat de datum altijd anders is, omdat ook de datum van Pasen ieder jaar anders is.
Maar er is nog meer dat een christen op deze dag wil vieren. Het is de 40ste dag na Pasen. Met Pasen is Jezus Christus, Zoon van God, verrezen uit de doden. Hij leeft, is niet meer dood. Vervolgens verschijnt Hij vaak aan zijn leerlingen. Zijn leerlingen herkennen Hem aan het "breken van het brood" en door wat Hij de leerlingen vertelt.
50 dagen na pasen
Het derde grote feest van de kerk is Pinksteren. Het is het minst bekend. Pinksteren betekend 50, het wordt vijftig dagen na Pasen gevierd. Waar gaat het over?
50 dagen na Pasen zijn de leerlingen van Jezus in afwachting van wat er komen gaat. Jezus heeft hen de opdracht gegeven de wereld te vertellen dat hij leeft, dat er vergeving is, dat mensen God kunnen leren kennen. 'Maar nu nog niet' zei Hij erbij. 'Wacht op de Geest'.
Herinnering aan de laatste maaltijd
Het Heilig Avondmaal wordt in de Rozenlaankerk om de twee maanden gevierd. Op de zondagmorgen en op Witte Donderdag. Het is een herinnering aan de laatste maaaltijd van Jezus met zijn leerlingen. Jezus vierde toen Pesach, het Joodse feest dat herinnert aan de bevrijding uit Egypte. Er werd wijn gedronken en plat brood gegeten dat niet gerezen is (matses).
Jezus gaf tijdens die maaltijd een extra betekenis aan brood en wijn. Hij brak het brood en zei: 'Dit is mijn lichaam' en toen Hij de wijn inschonk zei Hij: 'Drink allen hieruit, dit is mijn bloed'.
De geboorte van een kind is een indrukwekkende gebeurtenis. In de protestantse kerk bestaat de mogelijkheid uw pasgeboren baby te laten dopen.
Bij de doop wordt de dopeling besprenkeld met water, een teken van reiniging. Het is een teken van Gods liefde en trouw- nog voor dat jij kunt spreken, heeft God zijn liefde al toegezegd.