Herinnering aan de laatste maaltijd
Het Heilig Avondmaal wordt in de Rozenlaankerk om de twee maanden gevierd. Op de zondagmorgen en op Witte Donderdag. Het is een herinnering aan de laatste maaaltijd van Jezus met zijn leerlingen. Jezus vierde toen Pesach, het Joodse feest dat herinnert aan de bevrijding uit Egypte. Er werd wijn gedronken en plat brood gegeten dat niet gerezen is (matses).
Jezus gaf tijdens die maaltijd een extra betekenis aan brood en wijn. Hij brak het brood en zei: 'Dit is mijn lichaam' en toen Hij de wijn inschonk zei Hij: 'Drink allen hieruit, dit is mijn bloed'.
Brood en wijn delen
Door brood en wijn te delen krijg je deel aan het leven van Jezus, wordt Zijn dood ook voor jou van grote betekenis: de weg naar God. Christenen ervaren dat als een groot mysterie, het avondmaal is dan ook met eerbied omgeven.
Het avondmaal kijkt ook vooruit: Jezus zegt, dat Hij niet meer van de wijnstok zal drinken totdat Hij dat samen met ons zal doen in Zijn Rijk. Ooit zal deze wereld een goede plek worden, zonder kwaad en pijn. Dan is het feest. In de Bijbel is ook dan sprake van een maaltijd. Het 'avondmaal' is daar een voorproefje van.
Als het avondmaal gevierd wordt leest de voorganger de woorden van Jezus. Hij spreekt een gebed uit over brood en wijn. Vervolgens krijgt iedereen de gelegenheid een stukje brood te eten en een slokje wijn te drinken. Zittend aan de tafel of staande in de kring.
 
Heilig Avondmaal in de Rozenlaankerk
Het deelnemen aan het Heilig Avondmaal staat open voor allen die belijdenis hebben gedaan van hun geloof of toestemming hebben van de kerkenraad. Ook staat het Heilig Avondmaal open voor gedoopte kinderen die toerusting hebben ontvangen. Zij vieren het Avondmaal mee onder verantwoordelijkheid van hun ouders, binnen de liefde en zorg van de gemeente in verbondenheid met de Heer.