40 dagen na Pasen
Voor christenen is deze dag meer dan alleen maar een welkome vakantiedag in het midden van de week.
Het is 40 dagen na Pasen en omdat Pasen altijd op een zondag valt betekent dit dat Hemelvaartsdag altijd op een donderdag valt. Maar het betekent ook dat de datum altijd anders is, omdat ook de datum van Pasen ieder jaar anders is.
Maar er is nog meer dat een christen op deze dag wil vieren. Het is de 40ste dag na Pasen. Met Pasen is Jezus Christus, Zoon van God, verrezen uit de doden. Hij leeft, is niet meer dood. Vervolgens verschijnt Hij vaak aan zijn leerlingen. Zijn leerlingen herkennen Hem aan het "breken van het brood" en door wat Hij de leerlingen vertelt.
Daarvan staan voorbeelden in het Evangelie, het boek waarin de Bijbelse Boodschap van Christus staat opgeschreven:
  • Het Emmaus-verhaal is zo'n beetje één van de meest bekende van deze verhalen.
        (zoals beschreven in het Evangelie volgens Lucas, één van de leerlingen van Jezus, hoofdstuk 24, vers 13 tot 35)
  • Zo ook het verhaal van de ongelovige Thomas: pas wanneer hij, nadat Christus verrezen is, de wonden van Jezus
        (door de kruisiging en de doorboring van Zijn zijde) kan aanraken wil hij geloven.
        (in het Evangelie, zoals de Apostel Johannes het opgeschreven heeft, hoofdstuk 20 vers 19 tot 31)
 
En dan komt het moment dat Jezus definitief naar Zijn Vader in de Hemel gaat. Niet langer verschijnt Hij aan zijn leerlingen. "Terwijl de leerlingen naar boven kijken wordt Hij aan hun zicht onttrokken door een wolk", staat in het Evangelie.
De Hemel, het bij God zijn, is het uiteindelijke doel, ook van ons leven. Niet in deze "aardse" tijd, maar na onze dood. Jezus, door de dood heen gegaan, heeft een plekje bij God de Vader voor ons bereid. Wij zijn uitgenodigd om daar te komen.