50 dagen na pasen
Het derde grote feest van de kerk is Pinksteren. Het is het minst bekend. Pinksteren betekend 50, het wordt vijftig dagen na Pasen gevierd. Waar gaat het over?
50 dagen na Pasen zijn de leerlingen van Jezus in afwachting van wat er komen gaat. Jezus heeft hen de opdracht gegeven de wereld te vertellen dat hij leeft, dat er vergeving is, dat mensen God kunnen leren kennen. 'Maar nu nog niet' zei Hij erbij. 'Wacht op de Geest'.
 Gods aanwezigheid in mensen
De Geest is Gods aanwezigheid in mensen. 'De Geest krijgen' is geïnspireerd raken door Jezus. 'Ik zal jullie niet aan je lot overlaten' zei Hij, 'Ik kom'. Tijdens het oogstfeest in Jeruzalem gebeurt het. De Geest van God daalt neer op de aanwezige leerlingen, die helemaal in vuur en vlam raken. Sindsdien viert de kerk met Pinksteren de komst van de Heilige Geest. Ook nu nog raakt die Geest mensen aan, zodat ze vol worden van de boodschap van Jezus.
 
Het goede nieuws verspreidt zich
Op die eerste Pinksterdag is het begonnen; het goede nieuws over Jezus verspreidde zich in Jeruzalem en omgeving, later ook via Turkije naar Europa. En tenslotte wereldwijd. Nog steeds geven mensen dit goede nieuws door.